Tantsijad täna

 

     JUHENDAJAD

1985- 1989  Merike Hints

1989- 1991 Helmi Hiibus

1991-1994  Loide Enni

1994-         Krista Tõldmaker- seltsi juhatuse liige, kunstiline juht, tantsuõpetaja.


TANTSIJAD    2010/11   naisrühm ja segarühm
N- naisrühm; S- segarühm

Jrk Nimi Kuuluvus rühma Seltsi liige alates Märkused. Liikme roll seltsis (peale tantsimise)
1 Maie Hints N 2002 seltsi juhatuse liige, rühmavanem, raamatupidaja
2 Janika Liländer N 2002 seltsi juhatuse liige, rahaasjaajaja, projektikirjutaja, asjaajaja
3 Margit Liira N, S 2002 seltsi juhatuse liige, projektikirjutaja, asjaajaja
4 Anneli Ülemaante N, S 2002 seltsi juhatuse liige, projektikirjutaja, rahvariiete ja fotokogu varahoidja, kodulehe korraldaja
5 Raili Roosi N,S 2002/09 kassapidaja (liikmemaksu koguja)
6 Kaja Vallimaa N 2002 seltsi kroonik
7 Maire Kuusik N 2002
8 Natalia Lüllmaa N 2002
9 Valve Jaakson N 2002
10 Ene Tammis N 2002
11 Aili Soonberg N 2002
12 Raivu Ülemaante S 2002  bussijuht
13 Liina Kikas N, S 2005/07
14 Andres Kikas S 2008
15 Riina Asumets S  2011  (2015 täiendas tantsuridu)
16 Marje Orav N, S 2007
17 Hillar Orav S 2010 aktiivne fotograaf (2015 loomepaus)
18 Ave Vaarmaa S 2008  (loomepaus)
19 Einar Nei S 2010  (2015 loomepaus)
20 Hendrikko Juhkam S 2011  pillimees (alates 2015 loomepaus)
21 Roland Saar S 2011  MTP2 2010/ MTP3 2014/15
22 Ly Rumma S 2014
23 Luc Saffre S 2014
24 Koit Roosi S 2015
25 Tanel Ülemaante S 2016  2014/15 MTP3, juubelipidu, 2016 Praha.
26 Katrin Kask S  1996-…/2016
27 Ivika Priidel S  2016
28 Jüri Torri S  2016

Lisaks aktiivsed seltsiliikmed:

Astra Põlma- projektikirjutaja.

2007.a.sügisest tegutseb jälle segarühm

PILLIMEHED on olnud:

Helju Lüllmaa- kapelli juhendaja

Evi Mägi, Malle Riivel, Jaan Kuusik, Jaanika Kuusik.

PILLIMEES alates aastast 2009?.

Hendrikko Juhkam

2011/12

Söepõletajad