Deutsch

Kiits(har)akad Naisrahvatantsurühm


Janika Liländer – Ene Tammis

Natalia Lüllmaa – Margit Liira

Maie Hints – Valve Jaakson

Anneli Ülemaante – Maire Kuusik

Raili Roosi – Kaja Vallimaa

Aili Soonberg – Marje Orav

Liina Kikas

 

Segarühm

Hillar Orav ja Marje Orav

Raivu Ülemaante ja Anneli Ülemaante

Einar Nei ja Margit Liira

Andres Kikas ja Liina Kikas

Riina Asumets ja Hendrikko Juhkam

                                                                             

Krista Tõldmaker

Vana-Vigala

Landkreis Rapla 78003

Estland

Mob: +372 56 60  1358

E-mail: kiitsharakad1@gmail.com

http://web.zone.ee/arakad/